Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Confidentiality (Gizlilik):
 Sadece yetkili kişilerin bilgiye erişebilmesinin garanti edilmesi

Integrity (Bütünlük):
 Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması
 Yetkisiz kişilerce değiştirilememesi

Availability (Kullanılabilirlilik)
 Gerek duyulduğunda bilgiye yetkilendirilmiş kullanıcıların erişebilmesinin garanti edilmesi.