Marka devir işlemleri için aşağıdaki belgeler Marka Tescil Sorgulama’ e ulaştığı anda çevrimiçi marka devri  işlemleriniz tamamlanmaktadır.

Tescilli markalar  kayıtlı mal ve hizmetleri tümden veya kısmi olarak üçüncü taraflara devir edilebilir. Marka devir işlemleri için mutlaka noter onaylı devir sözle