6 Sigma Nedir?, Toplam Kalite Yönetiminin önemli odak noktalarından biri olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir.

 Sigma Yunan alfabesinde bir harftir.

 Sigma” terimi herhangi bir süreç ürün karakteristiğinin bir ortalama etrafındaki dağılımını tanımlamak için kullanılır.

 6 Sigma Nedir , Sigma süreç yeterliliğini gösteren istatistiksel bir ölçüdür . Sigma ölçüsü birimdeki hata sayısı bir milyonda ki hatalı sayısı , hata olasılığı gibi karakteristiklerle doğrudan ilişkilidir.

 Herhangi bir hizmet ya da üretim süreci için, altı sigma (6s) sürecin ne kadar iyi işlediğini gösteren bir ölçüdür. Sigma değerinin yüksekliği sürecin iyiliğini gösterir. Sigma, sürecin hatasız çalışma yeterliliğini ölçer. Hata müşterinin hoşnutsuzluğuna yol açan herhangi bir şeydir.

 Sigma arttıkça maliyet düşer, çevrim süresi azalır, müşteri memnuniyeti artar.

 (6)Altı Sigmada temel parametre “ürün başına hatadır”. Burada ürün, temelde bir parça, malzeme, yönetsel form, zaman, uzaklık gibi herhangi bir şey olabilir.